Chính sách đổi trả

1. HUỶ HỢP ĐỒNG/ ĐƠN HÀNG:
- Khách hàng không được hoàn lại khoản tiền đặt cọc (Kể cả trong trường hợp chưa nhận hàng)
- Quý khách được quyến đổi sang sản phẩm khác với điều kiện giá trị sản phẩm mới tương đương giá trị tiền với sản phẩm đã đặt hàng trong vòng 15 ngày kể từ ngày đặt cọc (không áp dụng với trường hợp đã nhận hàng).
 
2. GIỮ HÀNG TẠI KHO:
- Khách hàng được miễn phí phí lưu kho tại Manzzo trong vòng 15 ngày. 
- Trước 1 tuần hết hạn lưu kho, Khách hàng sẽ nhận được thông báo lấy hàng. Nếu khách hàng không nhận hàng, đơn hàng mặc nhiên bị hủy và khách hàng không được nhận lại tiền đã đặt cọc.
Lên đầu trang